16 Ekim 2014 Perşembe

Tevrattaki bi Ayette aynen şu geçiyor;



Tevrattaki bi Ayette aynen şu geçiyor;

"Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tamamen yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Erkek, kadın, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.”


Muharref Tevrat (1.Samuel 15-3)
Kaynak 3 Kısmı Okuyun


Neden Büyük İsrail'i Kurmak İstiyorlar?




Neden Büyük İsrail'i Kurmak İstiyorlar?


Muharref Tevratta (Değiştirilmiş Tevratta) Allah'ın kendilerine Fırat Nehri ve Nil Nehri arasındaki topraklarda büyük İsrail Devletini kurmaları emrettiği İddaa Ediliyor.

Muharref Tevratta aynen şöyle geçiyor;
O gün RAB Avram'la antlaşma yaparak ona şöyle dedi: "Mısır Irmağı'ndan büyük Fırat Irmağı'na kadar uzanan bu toprakları -Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevus topraklarını- senin soyuna vereceğim."
Muharref Tevrat (Tekvin(Yaratılış) 15-18)
Kaynak 18. Kısmı Okuyun
Kısacası Allah'ın emrini yerine getirmek amacıyla Büyük İsrail'i Kurmaya çalışıyolar.


Amerika Neden Büyük İsrail'in Kurulmasını İstiyor?


Muharref İncilde Hz. İsan'nın yeryüzüne gelmesi için
Büyük İsrail Devletinin Kurulması gerektiği emrediliyor.
Bunun yanısıra İsa'nın gelebilmesi için Armegedon Savaşı(3.Dünya Savaşı- Nükleer savaş )Yapılması gerektiğine inanıyolar.(İran'a Nükleer konuda Baskı Yapılması ??? soru işaretleri yaratıyo zihnimizde)


Yahudiler inançları gereyi bu Toprakları almak istiyolar .Bilindiği üzere bu kitaplar Hahamlar tarafından tekrar kaleme alınmış ve Değiştirlmiştir..Değiştirilen bu kitaplarda öle şeyler yazıyorki insanı vahşete düşürüyor. Irak,Filistin,Lübnan ve Afganistan'daki vahşetlerin kaynağı ve nedenini gözler önüne seriyor.

İSRAİL ZULMÜ-10



İSRAİL'İ BOYKOT